تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ | 23:29 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

[i]محتواي درس هنر

عنوا ن هاي فرعي هر محتوا

فعاليت هاي اختصاصي پايه دوم

توضيحات و تاكيد ها

ارتباط با طبيعت

شناخت الفباي هنر ها و تصوير

نقطه –خط – شكل (سطح وحجم )-رنگ - بافت

 

 

 

 

  نقاشي

پيدا كردن نقش هاي اتفاقي

يافتن تصوير از يك مجموعه خط خطي

همراه با موسیقی

نقاشي با موضوع معين

نقاشي از مجموعه اي از عناصر طبيعي و مصنوعي

نمايش فضا- توجه به جزئيات- رنگ آميزي دقيق

نقاشي با موضوع آزاد

دلخواه

 

نقاشي براي قصه

نقاشي صحنه هاي يك قصه(گروهي)

 

كامل كردن نقاشي هاي نا تمام

توافق دو نفر براي انتخاب يك موضوع –چسباندن و كلمل كردن اثر

 

چاپ دستي

چاپ از عناصر نقش دار طبيعي و مصنوعي

 

طراحي نقش هاي هندسي

     *

 

طراحي

      *

 

رنگ ها

شناخت رنگ ها –طبقه بندي رنگ ها- شناخت  رنگ هاي تركيبي

 

 

  كاردستي

شكل سازي با كاغذ و مقوا

كاغذ مچاله- رشته هاي كاغذي-برش داخلي – كارت تبريك و پاكت

 

كار با مواد موجود در طبيعت

ساختن كاردستي با مجموعه اي از يك ماده طبيعي

کلاژ

كار با مواد دور ريختني

 *

 

كار با گل رس

ساختن حجم گلي دلخواه – ساختن ظرف گلي به روش فتيله اي

 

 

 

   قصه گويي

قصه گويي

قصه گويي همراه  با تقليد صدا و حركات –كامل كردن قصه نا تمام

 

تعريف خاطره

تعريف خاطره همراه با اجراي تقليد صدا و حركات تر

 

تصوير خواني

قصه گويي با مشاهده چند تصوير

چسباندن بریده عکس ها + کامل کردن زمینه +قصه

تبديل قصه به نمايش

     *

 

 

 

  نمايش

بازي براي تقويت دقت حواس

سؤال هاي دقتي- - يافتن اشياء با چشم بسته – نام بردن با چشم بسته

 

بازي براي تقويت و كنترل صدا

شمارش

 

بازي براي كنترل حركات

دويدن و تغيير جهت - آينه

 

بازي براي تقويت تخيل وحس

سفر هاي خيالي

 

اجراي نمايش

      *

 

 

 

تربيت شنوايي

ارتباط با طبيعت

آشنايي با صدا هاي مطبوع- تشخيص صدا و منبع آن- تقليد صدا

 

آوا خواني

سرود هاي با هم بخوانيم- خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران

 

آشنايي با ريتم

قدم رو- توليد صدا با ليوان هاي آب

 

تشخيص ضرب آهنگ سازهاي كوبه اي

           *

 

سرود خواني

*

 

آشنايي با ميراث فرهنگي

آداب و رسوم (گويش –پوشش- جشن ها- تعزيه ها- قصه ها-شعر هاي محلي –نقشه ايران –خط و زبان و دين و  آيين

تهيه فرهنگ نامه -  جمع آوري داستان هاي محلي-جمع آوري عكس از بنا هاي تاريخي-

 

 

آثار حجمی در کارتن و  بقیّه آثار در پوشه کارهر دانش آموز  نگهداری گردد. تاريخ : یکشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۱ | 11:36 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
  هنر دوم - دانلود فرمایید.

تاريخ : شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ | 4:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
 

 

 

 

شکوفه زیبا ، معنی کلمات را بنویس .                            آغاز :                                                       مواظبت :

 

     آهسته :                                                             غافل :                                                          سؤال :

 

 

گل ناز ،  با توجه به جمله ی داده شده جمله ها را کامل کن .                      او با خواهرش به کتاب خانه رفت و زود برگشت .

 

.................. با  خواهرتان   به کتاب خانه   ...................    و زود   ..........................

 

آن ها   با  ...................    به کتاب خانه     ......................و    زود ............................

 

 

 

 مخالف کلمه ها را بنویس .                       دشمن :                                                              شبانه ::

 

    گریه :                                               پیدا :                                                              سرما :

 

 

دو جمله پرسشی بنویس .

 

......................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................

 

 

 

 از کلمه داخل کمانک استفاده کن و جمله را دوباره بنویس.

 

 من کتابم را به دوستم امانت دادم .   (   شما   )                 ........................................................................................

 

 

 

 گل با وفا ،    جاهای خالی را با   کلمه مناسب  پر کن .

 

  خا له ،   دایی ،    پسر خاله  و پسر دایی   از     .......................................  هستند.

 

 

 

  در کلمات زیر تشدید   را در جای مناسب بگذار .

 

   دقت     -       عکا سی    -      تعجب   -      منظم   -  بچه ها   

 

 

  با کلمه ها جمله  بساز.

 

   رفتگر : .....................................................................................................................................................

 

 

  احوال پرسی : ...........................................................................................................................................

 

 

   

 

 

 

 

  شکوفه زیبا ، معنی کلمات را بنویس .                            آغاز :                                                       مواظبت :

 

     آهسته :                                                             غافل :                                                          سؤال :

*****************************************************************************

 

 

گل ناز ،  با توجه به جمله ی داده شده جمله ها را کامل کن .                      او با خواهرش به کتاب خانه رفت و زود برگشت .

 

.................. با  خواهرتان   به کتاب خانه   ...................    و زود   ..........................

 

آن ها   با  ...................    به کتاب خانه     ......................و    زود ............................

 

********************************************************************************

 

 

 

 مخالف کلمه ها را بنویس .                       دشمن :                                                              شبانه ::

 

    گریه :                                               پیدا :                                                              سرما :

*********************************************************************************

 

 

دو جمله پرسشی بنویس .

 

......................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................

 

 

**********************************************************************************

 

 

 

 از کلمه داخل کمانک استفاده کن و جمله را دوباره بنویس.

 

 من کتابم را به دوستم امانت دادم .   (   شما   )                 ........................................................................................

 

*******************************************************************************************

 

 

 

 گل با وفا ،    جاهای خالی را با   کلمه مناسب  پر کن .

 

  خا له ،   دایی ،    پسر خاله  و پسر دایی   از     .......................................  هستند.

 

*********************************************************************

 

 

 

  در کلمات زیر تشدید   را در جای مناسب بگذار .

 

   دقت     -       عکا سی    -      تعجب   -      منظم   -  بچه ها   

 

 

*********************************************************************

 

 

  با کلمه ها جمله  بساز.

 

   رفتگر : .....................................................................................................................................................

 

 

  احوال پرسی : ...........................................................................................................................................

 عذر خواهی :.........................................................................................

کثیف : ..................................................................................................

*******************************************************

هفت رنگ رنگین کمان  را به ترتیب  بنویس  .سپس ان ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن

......................................................................................................

 

..............................................................................................................

**********************************************************************************************************************

 موفق باشید     گل های گلستان علم و ادب و فرهنگ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ | 22:22 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

   به نام خداوند رنگین کمان    نا م و نا م خا نواد گی :                ریاضی دوم  آذر 89

 

 

 باهوش زرنگ ؛  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های آن مثل هم باشد .

 

 

دو عدد  دو رقمی فرد بنویسید که ده تایی آن  4  باشد .  .............   -       .................

 

 

یک عدد دو رقمی بنویس که ده تایی آن  6  و  یکی آن کوچک ترین عدد یک رقمی باشد.

 

 

گل های  با غ  زندگی ؛  با حروف بنویسید.

 

  ..............................   508             .....................................   117

 

...............................  340                   ........................................ 554

 

 

 ساعـت چه زمانی را نشان می دهد ؟

 

 

 

 

عقربه ی ساعت شمار ساعت  است 5  گذشته است و عقربه ی  دقیقه شمار رو به روی 8


  است  . ساعت چه زمانی را نشان می دهد؟

 


 

 

مانند نمونه ادامه بده .

............................................................................- 7 7 -  76  - 75

 

................................................................ -   108 -   107 -  106- 


.............................................................. -   258   -  257  - 256

 

 برای شکل دو جمع ودو تفریق بنویس .

 

 

 

 

 

              یاد خدا  آرام بخش دل ها  است .                           

 

 تاريخ : پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ | 13:22 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

  نام ونام خانوادگی :                                              املای تکمیلی    کلاس دوم                    90- 89

 


باهوش زرنگ  در جای خالی کلمه ی مناسب  بنویس .

 

 

 خدایا ؛ از معلّم  سا ل              هم                     که خواندن ونوشتن را به من یاد داد.

 

آن ها  با هم در صف کلاس دوم                وبا  راهنمایی                  به کلاس رفتند.

 

نرگس تصمیم گرفت که                     از  شیرین                            کند.

 

خرس کوچولو با رها شنیده بود  که ((              ))  موجودات                    هستند.    

 

خیلی دلم  می خواست  فاطمه               بزرگ شود   تا با من بازی کند  .

 

 دوست داشتم  برای او             قشنگ بگویم و دوتا یی با هم            و سرود  بخوانیم .

 

موقع                  صبحانه   دندانم افتاد .

 

نوشا در   راه به لک لکی رسید که در ساختن  لانه های                      استاد بود .

 

من هم              گرفتم که هر وقت از مدرسه به خانه می آیم                فاطمه باشم .

 

آن گاه            هر گروه  با هم گفت وگو کردند و          خود را  روی نوشتند.              

بچّه های رنگین کمان  حرف                  را گوش کردند.

 

مأمور راهنمایی و                   این نظم وترتیب را در خیابان ها ایجاد کرده است.

 

 تاريخ : پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ | 13:12 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

                                نام ونام خانوادگی :                                          دبستان :                                                   آبان 89

 

1- شکوفه ی قشنگ؛ با دو رقم 7 و 2  دو عــد د  دو رقمی بنویس.

 

2-کامل کن .                    

 

بزرگ ترین عــد د   دو رقمی : ...................                        کوچک ترین عــــدد یک رقمی : .........

 

3- علامت مناسب  <   =  > قرار دهید .

 

                78   .........81                           93   ......    39                                 17  ....... 22

 

4-  خط های شکسته را رنگ بزن.

 

 

5- خطی را که بدون جابه جا کردن خط کش می توان کشید خط ................. است .

 

6- نام خط های زیر را بنویسید.

 

 

 

7- جواد 7 سال دارد و  خواهرش 3  سال از او کوچک تر است. سن خواهرش چند سال است ؟

 

 

8- عــد د ها را با حروف بنویسید.

 

...............................  13                                         ...........................................33

 

..............................     70                                    ...............................................92

 

9 -  در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

 .......  = 8 +2                        9 = ........ +  3                             .........  = 4 +10

 

........... = ......  +10  = 7 + 8                             ...........  = .......... + 10  = 9 +2

 

 

10 –برای شکل   یک جمع  و دو تفریق  بنویسید.

 

 

.......... = .......  -  ..........                     ..........= ....... -   .......                  ...... = .......  +    ...... 

 

 

11 -   عـــد د قبل وبعد عــد د نوشته شده را بنویس .          .............  -    79  -   ............

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ | 21:47 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

نام ونام خانوادگی :                             آزمون ماهانه اردیبهشت 89   کلاس دوم    دبستان سلمان فارسی

 

                                دلیری انسان به اندازه ی همت {و کوشش } اوست .       امام علی (ع  )

 

  

         دوست خوب ، معنای کلمات را بنویس .

 

      احتیاج :                                    ساحل  :                                                   سؤال کرد :

 

     مسا فران :                                   دریاچه :                                                 پیر مرد :

 

 

    از کلمه های داخل کمانک استفاده کن وجمله را دوباره بنویس .

 

     من کتابم را  به دوستم امانت دادم . ( شما ) ..................................................................................................................

 

 ********************************************************************************************

     گل با وفا ، جاهای خالی را با کلمه های مناسب  پر کن .

 

     فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ؛ از ........................................ هستند.

 

     عمو ، عمّه ، دایی ، پسر خاله ؛  از ....................................... هستند.

 

 ********************************************************************************************

     باهوش ؛ جمله را مرتّب کن.

 

     دقّت    هنرمند   باید   کند  همه   نگاه     با    چیز   به    ........................................................................................................

 

 

    هر سه کلمه را در یک جمله به کار ببر .

 

    پرچم   - ایران –  افتخار   ...........................................................................................................................................

 

   نوروز –  فصل –  بهار   ...............................................................................................................................................

 

 

   برای کلمه ها جمله های زیبا و درست بنویس .

 

      د لـپـذ یـر :..............................................................................................................................................

 

    گیاهان : ...................................................................................................................................................

 

   آهنگر : ...................................................................................................................................................

 

    منتـظر : .................................................................................................................................................................

 

   خواننده : ............................................................................................................................................................

 

   محبّـت :..................................................................................................................................................................

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 23:54 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

علامت تشديد در کلمه " مرتب " روی کدام حرف قرار می گيرد؟ 
الف) حرف                     ب) حرف  ر                           ج) حرف  ب                    د) حرف  ت

 

 

روز پيروزی انقلاب اسلامي  ما در چه تاريخی بود؟ 
الف) ١٢ بهمن ماه              ب) ٢٢بهمن ماه                       ج) ١٣ بهمن ماه                            د) ٢٠ بهمن ماه  

 

 

ماه بهمن در چه فصلی است؟
الف) بهار                   ب) تابستان                              ج) زمستان                                              د : پاييز     

 

 

در جمله " سعيد از بازار آمد. " به جای کلمه " سعيد " چه کلمه ای می توان نوشت؟
الف) آنها                  ب) تو                             ج) او                                     د) ما 

 

 

در جمله " خانه ما نزديک دبستان و خانه شما دور از دبستان است. " کدام دو کلمه مخالف هم هستند؟ 

......................  و  .....................

 

 

جدول را كامل كن.

زيارتگاه

آرامگاه

جاهاي ديدني

سوغات

 

  بيرجند

 

 

 

 

اصفهان

 

 

 

 

   قم

 

 

 

 

 

شعر هاي كتاب فارسي بخوانيم را بخوان ونام شاعر  هر شعر را بنويس . .......................................................................................................................................................................................

 

 

 

فرض كن ماهي زيبايي هستي و در درياي آبي  زندگي مي كني .در باره ي خودت و محل زند گيت بنويس.

................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

 

 

 

قصّه را   ادامه بده.

يك روز شاپرك كوچولو   تنها  به طرف قارچ  رفت .بارلن تازه باريده بود....................................................................

 

........................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................

 

 

 

غنچه ي زيبا  ؛ حالا قصّه ي بالا را نقاشي كن .

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ | 7:28 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

نام ونام خانوادگي :                          پيك كوشا     دوم ابتدايي            دبستان :          اسفند 88

 

 

1

 7 يكي و 9 صدتايي  مي شود ...................

 

2

براي شكل دو جمع ودو تفريق بنويس.

 

 

 

3

با عدد های 4و  0 و  7 کوچک ترین و بزرگ ترین عدد سه رقمی را بنویسید که زوج باشند.

 

كوچك ترين ............................                            بزرگ ترين  ..............................

 

4

سارا 6 گلدان و 8 گل دارد. آیا سارا می‌ تواند در هر گلدان یک گل بگذارد؟ چند گلدان دیگر لازم است؟

 

 

 

5

با توجه به شکل مقابل تفریق مربوط به آن را بنویسید.

 

 

 

6

.عددها را بخوان و بنویس .

712   ..................................                                        190 ..............................................

358     ...................................                                                     409 .............................          

 

 

7

اکنون حاصل جمع های زیر را به دست بیاور.

     ۳۷و۴۶                            2 0  7 و19                          9 و18                                              

 

 

7

-        عزيزم  صبح ساعت 45 : 7  زنگ مدرسه به صدا در می آيد . آن ساعت  را روی شکل نشان بده.

 

 

 

 

8

با توجه به محور دور جمع مناسب خط بکشید.

 

15=8+7                       16=7+9                       15=6+9           

 

9

به جواب جمع چه مي گويند .    

   

 

10

کلماتی بنویس که با (ص)شروع شوند.   

……………………………………………………........................................................................................

حالا کلمات بالا را به ترتيب حروف الفبا مرتب کن.

.....................................................................................................................

 

 

11

معنی کلمه " مواظبت " کدام يک از موارد زير است؟

الف) مراقبت                  ب ) نگهداری                             ج) كوشش                     د) موارد الف و ب

 

12

کدام جمله مرتب شده است؟ 

الف) برگشت پيش مادر کبری                                             ب) کبری برگشت پيش مادر 

ج) کبری پيش مادر برگشت                                                .  د) پيش مادر کبری برگشت 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ | 7:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

نام ونام خانوادگي :                           بنويسيم دوم              دبستان سلمان   بهمن 88

 

1

دوست  زرنگ ، معني كلمات را بنويس

خلق كرده است :                                                بيمار  :                                  ظالم :

سؤال كرد :                                                      نيرومند :                                ساحل :

بلند  :                                                             دوست :                                 احتياج :

 

2

  جمله را با توجّه به  كلمه ي داخل كمانك  از نو بنويس .

نرگس با پدر ومادرش به مشهد رفت .  (  شما

..............................................................................................................

ما از مسافرت بر گشتيم . (  آن ها

............................................................................................................

 

3

 بنويس چه درس هايي در كتاب فارسي بخوانيم  در مورد بهداشت است ؟

 

.........................................................................................................................................

 

4

 بنويس رنگين كمان چگونه درست مي شود ؟

.........................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

5

با كلمه ها جمله بساز .

 دعا : .................................................................................................................................................

 

ناراحت : ...............................................................................................................................................

 

راننده :   ..........................................................................................................................................

 

مسواك : ..............................................................................................................................................

 

براي :   ...............................................................................................................................................

 

باغبان :  .............................................................................................................................................

 

محبّت :   ..............................................................................................................................................

 

6

كلمه ها را مانند نمونه جدا كن ودر جدول بنويس .

خوراك – كوزه  -   ورزش -    زود تر  -  مواظبت -  خود تان -  مي توانم -  بوسيد - 

 

 

 

      تو 

     پرواز

        زود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

……………

 

...................

…………….

 

……………..

 

......................

……………..

 

………………

 

.........................

 

7

 دوست دانا ، براي هر تصوير يك جمله بنويس .

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................

 

8

 گل هاي اميد ، مخالف كلمه ها را بنويسيد.

 

دشمن :                                            پسر  :                                                       آقا :

 

خنده :                                             د ير :                                                        بيدار :

 

9

دو كلمه مانند حتما" بنويسيد.

10

 دوكلمه مانند حتّي بنويس.

 تاريخ : سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۸ | 20:59 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

                                                                    به نام خدا

نام ونام خانوادگي :                            فارسي بنويسيم   دوم ابتدايي           دبستان سلمان        بهمن 8 8

 

 

 

                                        اخلاق ، علم چگونه زيستن است ،   ابو علي سينا

 

 

دانش آموز عزيز ؛  معني كلمات را بنويس .

 

آغاز :                                   شاعر :                                                              تازه :

 

باهنر :                                                                     دعا :

 

 

 

با هوش ، مخالف كلمه را بنويس .

 

پسر  :                                 بيدار :                                                   گريه :

 

دشمن :                                 پيدا :                                                   بلند :

 

 

 

چند كلمه مانند  « حتما »   بنويس .

 

 

 

  با  استفاده از  كلمه ي داخل  كمانك  ، جمله ها را از  نو بنويس .

 

شما  بايد به سراغ كتاب ها ومجلّه هاي مخصوص خودتان برويد.(  ما

 

..........................................................................................

 

اگر  ما  اين سنگ ريزه ها را نخوريم ، غذايمان هضم نمي شود و مريض مي شويم . ( او

 

.....................................................................................................................

 

 

 

نام چند تا از درس هاي كتاب فارسي را كه  خوانده اي   ، بنويس

...........................................................................................................................................

 

 

 

  براي كلمه ها جمله بساز .

 

  مسابقه :   ....................................................................................................................

 

سحر خيز : ..........................................................................................................................

 

 خورشيد : ..........................................................................................................................

 

كوزه گر : ............................................................................................................................

 

براي : ...............................................................................................................................

 

هميشگي : .....................................................................................................................

 

 

 

داستان تصوير را بنويس .  

 

..................................................................................

 

...................................................................................

 

....................................................................................

 

....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ | 19:57 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نام ونام خانوادگی :                      جمله نویسی دوم دبستان :            اردیبهشت 88

_________________________________________________________________________________

1 - جملات را مرتب کنید .

سؤال    منتظر   بچّه ها    بودند   .............................................................................

سنگ ریزه   دانه ها  حنایی   همراه    با    جوجه هایش   و    می خوردند

.............................................................................................................................................................

فردوسی   داستان های   به   همه ی    شاهنامه ی    است    شعر

..........................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________

2- یک جمله ی پرسشی بنویسید .

......................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

3- به هر کلمه یک بخش اضافه کن تا کلمه ی با معنا درست شود سپس جمله بساز .

دارو ...... : ...............................................................................................................

کار ...... : .................................................................................................................

سحر ....... : ......................................................................................................................

........سال : ........................................................................................................................

_______________________________________________________________

4- قصّه بساز ./ موش  کو چو لو 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________

5- جمله ها را با کلمه ی داخل کما نک باز سازی کن .

رضا به معلّمش احترام می گذارد . ( شما

.....................................................................( آن ها

.......................................................................................

______________________________________________________________________________

6- با کلمه ها جمله های زیبا ودرست بنویس .

هنر مند : .............................................................................................................

شاعر : ........................................................................................................................

پروردگار : ............................................................................................................................

فردا : ..................................................................................................................................

پروانه ها : .......................................................................................................................

پرند گان : ...........................................................................................................................

عـذ ر خواهی : .........................................................................................................................

نو روز : ..............................................................................................................................

_______________________________________________________________________________

7- نام چند جای دیدنی و زیارتی ایران را نام ببر .

............................................................       .................................................................

............................................................      ..................................................................... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق باشید /  فــــــــــــــــــــــــــــــــ--تاريخ : یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 15:36 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نام و نام خانوادگی :          جمله نویسی دوم دبستان سلمان فارسی اردیبهشت88

__________________________________________________________

1- دوست خوبم معنای کلمات را بنویس.

نا امید :.................................................. بی هـنر :........................................................

خلق کرده است : ...................................... سؤال کرد : ......................................

تـنـد نویس : ............................................. سعی : ........... ...................

___________________________________________________________________________________________

2- مرتّب کن .

داستان های   همه ی  به  است   شعر  شاهنامه .....................................................

کشورمان   دوست  را   داریم  پرچم  ما  ..............................................................

دارد آدم های خدا را دوست راست گو ...................................................................

__________________________________________________________

3- به کلمه های زیر (( ان } اضافه کن وبا هر یک جمله بساز.

پرنده :

گیاه :

_________________________________________________________

4 - جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن .

فروردین - اردیبهشت - خرداد از ............................................ هستند.

پیراهن کسی آب می رود ، یعنی پیراهن او .................................... می شود.

من ........... زنده ام ،............ کشورم دفاع می کنم .

به محلّ آزمایش ..................................... می گویند.

________________________________________________________

5- مخالف هر کلمه را بنویس.

شبا نه /...................... کوتاه/................. آشتی / ................ گرسنه /.....................

_________________________________________________________

6- بنویس یک پروانه چگونه متولّد می شود.   ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

________________________________________________________

7 - با کلمه ها جمله های زیبا وقشنگ بساز.

پروردگار :

دعا :

مسابقه :

با دقّت :

کلید ساز :

دلپذیر :______________________________________________________

8 - برای هر تصویر جمله هایی بنویس .

 

 

 

__________________________________________________________

9 -هر دسته از کلمه ها را در جمله ای به کار ببرید .

ماشین - جادّه  -    .........................................................................................................................................

فردوسی - شاهنامه - ................................................................................................................................................

_____________________________________________________

10 - داستان را ادامه بده ودر جاهای مناسب علامت مناسب (( ، ! ؟ . } به کار ببرید.

 در یکی از روز های فصل بهار که ............................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

___________________موفق باشی _____ آموزگارت : فاطمی_______تاريخ : پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 15:47 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نام ونام خانوادگی :                        دبستان سلمان فارسی سرایان       ریاضی دوم ب

                                                                                  اردیبهشت ۸۸

--------------------------------------------------------------------------------------------

1- با رقم های 8 و5 و3 عدد ها یی بنویس که دهگان آن ها 8 باشد .

--------------------------------------------------------------------------------------------

2- با 6 و o و 2 هر چه می توانی عدد فرد بنویس .

--------------------------------------------------------------------------------------------

3 - یک عدد سه رقمی بنویس که رقم های آن تکراری باشد، سپس با حروف بنویس.

........................................ ...........

--------------------------------------------------------------------------------------------

4- در جای خالی علامت مناسب < = > باشد.

908 .......... هشت صد ونود ونه                 45+ 78 .........30+ 3 9

45- 69 ....... 34- 96                                     811 ........... 80 7

--------------------------------------------------------------------------------------------

5 - حاصل جمع ها را بنویسید.

............. = 9+ 60                                        ............. = 40+ 50

.........= 3 + ( 3+ 7 }                                       ...........= 6 + 8 + 9

--------------------------------------------------------------------------------------------

6 - 4 متر و 85 سانتی متر چند سانتی متر است ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

7 - کدام شکل از شکل های زیر قطر ندارد؟

مربّع ۀ     مثلّث ۀ     مستطیل ۀ     لوزی ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

8 - خطی را که با جا به جا کردن خط کش می توانیم بکشیم، چه نام دارد ؟

خطّ خمیده ۀ      خطّ راست ۀ       خطّ شکسته ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 - ساعت 55 :3 یعنی

5 دقیقه به 3 ۀ        15 دقیقه به 4 ۀ        5 دقیقه به 4 ۀ

--------------------------------------------------------------------------------------------

10 - جمع وتفریق ها را با دقّت انجام دهید .

48             62 9                         435                                         741

13-           355 -                        37 +                                      9 0 2 +

___         _____                      ۲4 1                                   _________

                                       _________

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 - در هر ردیف نوشتن اعداد را مانند نمونه ادامه دهید.

.......... ............ .......... ......... ............ - 25 - 20 -15 -10 -5 -0

................ ............... .............. ................ - 399 - 398 - 397

............. .............. ............... .............. - 609 - 608 - 607

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 - رضا 4 مداد ویک بسته ی 10 تایی مداد داشت . او 6 مداد به برادرش داد .حالا چند مداد دارد؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

12 -محمّد و امین با هم مسابقه ی پرش گذاشتند . محمّد 89 سانتی متر پرید . امین 18 سانتی متربیش تر از او پرید . امین چند سانتی متر پرید؟

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

13 - پدر جواد در سال گذشته 653 کیلو زیره داشت .امسال 287 کیلو بیش تر زیره برداشت کرد . محصول زیره ی او امسال چند کیلو است؟

----------------------- موفق باشی دوست خوب ----------------------- فاطمی ------------

**************************************************************************************************************************************************************تاريخ : پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ | 6:1 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نمونه تمرین ریاضی دوم ابتدایی

&&&&&&&&&&&&&&&

1- با رقم های 7 و2 و9 هر چه می توانید عدد سه رقمی در جای مناسب جدول بنویسید.

زوج

_________________________________

فـــرد

2- علامت مناسب < = > بگذارید.

    870        879                                               658          ۶۰۹

     ۳  صدتایی         دو ده تایی و۴ یکی           12+48          34+18

  2متر               199 سانتی متر                            890          908

***************************************************************

3- از دو نقطه چند خط خمیده می گذرد ؟با شکل نشان دهید.

*************************************************************

4- با رقم وحروف بنویسید.

سی صد وده (.............. پانصد وشصت ونه (..............

............................704 ............................ 940

************************************************************

5-عدد های قبل وبعد عدد نوشته شده را بنویس .

....... - 99 - ...... ........-109-.........

..........-420-........ ........- 800-..........

***************************************************************

6- دو عدد سه رقمی بنویس که دهگان مساوی داشته باشند؟

*****************************************************************

7-جمع ها را انجام دهید.               ۳ ۸ ۷                  ۴ ۰ ۶         ۲ ۹ ۵

                                              ۸۳  +                   ۲۵۹ +       ۲۸۷ +

                                         ــــــــــ                        ــــــ          ــــــــــــ

                                                                                                  

*********************************************************************

8-پدر احمد 28درخت واحمد 13 درخت کاشت.آن ها با هم چند درخت کاشتند؟

*******************************************************************************9- برای شکل دو جمع ودو تفریق بنویسید.     ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ

                                                                                   ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ ۀ

************************************************************************

10- جدول ها را کامل کن.                                                                  6

                                                       -8                      4 +               0

                                                                                                  10

                                                                                                  11

************************************************************************

11- ساعت 40 :9 را روی ساعت نمایش دهید.

***********************************************************************

12- جا های خالی را کامل کن.

              ......صد تا                                                           4 صد تا

500 یعنی ....... ده تا                                            ........ یعنی 9 ده تا

                ..........یکی                                                         2 یکی

*************************************************************************

13- برای تفریق =9 -17 مسئله بنویسید.

******************************************موفق باشی گل ......تاريخ : پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۷ | 15:9 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

رديف

 نام و نام خانوادگی :                ریاضی دوم     دبستان:            

 

 

1

با دو عـدد 9  و  4  دو  عدد دو رقمي بنويس.

 

 

2

علامت مناسب             قرار دهيد.      4-8          8

                  

6 ده تايي          59                  67        74            4   +10      ۱۰ + ۸

 

 

3

براي شكل يك جمع ويك تفريق بنويس.

 

 

 

4

يك خط راست ويك خط خميده  بكش كه يك ديگر را در سه نقطه قطع كنند .نقطه های مشترک را پر رنگ کن.

  

 

5

عـدد هاي قبل وبعد  عدد نوشته شده را بنويسيد.

  …..    99  ……                     ……  325   ……     

 

6

 زرنگ با هوش دور عدد هاي فرد خط بكش.

                 76 -    53  -  18 -    47  -   60 – 55 -    31 -

 

7

 ساعت چه زماني را نشان مي دهد.

 

 

8

گل هاي هميشه خندان جمع ها را انجام دهيد.      

                                                                                     ۱۳

  ….=  3 + 16                     ......= 8 + 7                        ۳+                                                                                     ـــــ

                                                                                                    

 

9

علي  18 صفحه كتاب  را خواند و رضا  7  صفحه كتاب را خواند . علي چند صفحه بيش تر خوانده است؟

 

 

10

 تلاشگر كوشا با حروف بنويس.       ..................                                   309

........................................ 250        .......................                       ۵۰۰

 

11

 

 

در جاي خالي عـدد مناسب بنويس.     16 =  .... + 10      ....=۳ +(۹ +۱) 

 7 = ......._ 10                 10 = ..... + 2

------------------------------------------------------------------

تفريق  ....=  6 _ 15 را روي محور پيدا كنيد و جواب را در جاي خالي بنويسيد.

 

 

.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ | 21:51 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 

نام ونام خانوادگي :              آزمون جمله نويسي پايه دوم   دبستان :

                                                               دي ماه 1387

 

 1

دوست پر تلاش  جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كن.

با ارزش يعني چيزي كه ............دارد.

نا بينا :يعني كسي كه  ............

 پرنده يعني حيواني كه .............

 

5/1

2

 جاهاي خالي را با كلمات داده شده پر كنيد.    كثيف– معده – گذاشتند -

 بچّه هاي رنگين كمان با هم مسابقه ..........

غـذا در ...........هضم مي شود.

 ميكروب ها در دست هاي ........... لانه مي كنند.

5/1

3

 نويسنده ي خوب كلمات داده شده را معنا كن.

بي كار: .....................................  سريع : ................................

 

با هنر:.....................................  شاعر : ...................................

2

4

اميد آينده  كدام كلمه معني مواظبت مي باشد.

يواش                        پايان              نگه داري          آهسته

5/

5

گل هاي زندگي  با دقّت جاهاي خالي را كامل كنيد.

 من همه ي  بچّه هاي دنيا را دوست ............

.......... خنديدي وگفـتـي آفرين.

 آن ها تصميم گرفتند با هم مهربان  ..........

  ..........بايد بيش تر مراقب دندان هاي هميشگي خود باشيم.

2

6

 براي تصوير دو جمله بنويس.

 

 

 

۱/۵

7

براي كلمه ها جمله هاي زيبا بساز.

عذر خواهي :

منتظر :

 خطر ناك:

بي حوصله :

كاغـذ :

نگران :

 موج کوچولو :

7

8

 جمله را پرسشي كنيد.

سعيد از مسافرت برگشت.

5/

9

پيام درس كوشا ونوشا  را بنويس.

 

 

۱

10

رنگين كمان چگونه درست مي شود؟

 

1

۱۱

 جملات را مرتب کن .

 رنگین کمان -خورشید - گوش -حرف - کردند- را-بچه های

..........................................................................

   صورت -بوسید- را  -ابر کوچولو  - طلایی -خورشید

................................................................

 ۱

 ۱۲

 جملات را با توجه به کلمات داخل کمانک از نو بنویس.

  رضا از مسافرت برگشت. ( شما)

 ۵/

 ۱

 

 

 تاريخ : سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ | 15:47 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: جمله نویسی

پایه دوم دبستان 

خرداد

  یاد خدا آرام بخش دل ها است.

1

کامل کن.

من هر روز به دبستان ........................

شما هر روز به کتاب خانه.........................

پیراهن کسی آب می رود ، یعنی پیراهن او......................... می شود.

به جایی که گندم می کارند ،  ................... می گویند .

خراسانی یعنی کسی که اهل ................. است.

به محل اموزش ........................ می گویند.

5/1

2

به جای کلمه ی داخل کمانک کلمه مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

خداوند همه چیز را ( خلق کرده است).

 

مردم ما پیش از نورئز خانه ها را(پاکیزه) می کنند.

 

پرستار از آدم های (مریض) مراقبت می کند.

 

5/1

3

مخالف هر کلمه را بنویس.

زیبا:                  خشک :                       بلند:                     تاریک:

1

4

کلمه های زیر را معنا کن.

تازه:                        ناراحت:                قوی :                  مدرسه:

1

5

چهار کلمه بنویس که در آن ها (خود) باشد.    مانند : خودکار

1-                             2-                               3-                         4-

1

6

(گاه)  را  به آخر کدام کلمه های زیر می توان اضافه کرد تا کلمه های معنادار درست شود.

زیارت  -   کتاب  -  سوزن  -  ایست -  گل – کار – گردش – سر

 

1

7

جمله های  درهم ریخته ی زیر را مرتّب کن.

دارد – آدم های -  خدا – راست گو – را دوست .

 

است – داستان های – همه ی – شاهنامه – به  - شعر .

 

2

8

به جای ( ک ) حرف دیگری قرار بده  و 2 کلمه با معنا بساز.

کاه                        1-                            2-

1

9

با کلمه های زیر جمله بساز.

1-    حضرت محمّد(ص):

2-    معذرت:

3-    کثیف:

4-    پزشک:

5-    موج:

6-    دعا :

7-    هنرمند

8-    پارسا :

9-    شاهنامه:

  ۱۰-تشکٌر :

10

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۷ | 9:28 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نمونه تمرین فصلی از کتاب های درسی دوم ابتدایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام ونام خانوادگی: دبستان : پیک فصلی .....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با دو رقم 6 و0 چند عدد دو رقمی می توانی بنویسی؟ آن را بنویس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با کوچک ترین وبزرگ ترین عدد یک رقمی ،عدد دو رقمی بنویس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علامت مناسب < = > را بین اعداد قرار بده ،باهوش زرنگ

   61     16                                       49 58                     10     20

3+2 ۀ 1+2                                 3-8 ۀ 8                  91       88

 0-3 ۀ 3                     70    80                                 77     66

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جاهای خالی عدد های مناسب بنویسید.

13= ......+   ۱۰                 .....=6+10       ۲=......ـ۹                                   

           .......=7 +( 3+7)                 .......=1+(1+9)

          .....= 4+(2+.....)= (4+2)+8                   ......= ........+10 =9+9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطی راکه بدون جا به جا کردن خط کش می کشیم خطّ ......... است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطی را که نمی توان با خط کش کشید ،بکش ونام آن را بنویس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفریق ..... =0 -18 را روی محور اعداد نمایش بده ودر جای خالی عدد مناسب بنویس.

<ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

___________________________________________

برای شکل دو جمع ودو تفریق بنویس. ۀۀۀۀۀ      ۀۀۀۀۀۀۀ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادر فاطمه سه پیراهن برای پسرانش دوخت .برای هر پیراهن 5 دکمه لازم است

او چند دکمه باید بخرد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

************** فارسی ***********

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو کلمه مانند حتّی بنویس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سه کلمه مانند حتما" بنویس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

به کسی که شعر می گوید، ........... می گوییم.

به کسی که سواد دارد ، ..........می گوییم.

کسی که هنر ندارد، ........... است.

......... : جایی که هموار نیست .

آن که نمی شنود ، ...........است.

....... خندیدی

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمله بساز.

کثیف:

معذرت:

میکروب:

استراحت:

مواظب :

*************************************************************************************************

از تصویرها چه می فهمی ؟ درباره ی آن بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ : پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۸۷ | 13:27 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نمونه سؤال علوم دوم ابتدایی

برای کار در کلاس وخانه

*******************************************************

1)قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

2) مهم ترین کار گل چیست؟

3)کار اصلی میوه چیست؟

4) قسمت های مختلف یک دانه را نام ببرید.

5)دانه ها چه فرق هایی با هم دارند ؟

6) کدام یک از میوه های زیر یک دانه ای است؟

خربزه ۀ هلوۀ سیب ۀ پرتقال ۀ

7)دانه ها چه شباهت هایی با هم دارند؟

8)گیاه برای رشد به چه چیز هایی نیاز دارد؟

9) وظیفه نگه داری دانه ها با کدام مورد زیر است؟

گل ۀ میوه ۀ شکوفه ۀ

10) چند دانه خوراکی نام ببرید؟

11) کدام یک از دانه های زیر غیر خوراکی است؟

دانه ذرّت ۀ دانه ی سیب ۀ دانه نخود ۀ

12)کدام دانه از دانه های زیر دانه روغنی نیست ؟

زیتون ۀ ذرّت ۀ پنبه ۀ لوبیا ۀ

13) چند دانه روغنی نام ببرید؟

14)بنویس هر کدام از جانوران زیر در کجا زندگی می کنند؟

خرس                              طوطی

عقرب                                ماهی

تمساح                                  شتر

15) کدام یک از جانوران زیر در جنگل زندگی می کند؟

مارمولک ۀ هشت پا ۀ فیل ۀ

16) به چه جانورانی اهلی می گویند؟

17)چند جانور که هم درآب وهم در خشکی زندگی می کنند نام ببرید؟

18) چرا جانوران وگیاهان در جاهای مختلف زندگی می کنند؟

19) جانورانی که در آب زندگی می کنند غذای خود را چگونه به دست می آورند؟

20) چه چیزهایی محیط زندگی ما را آلوده می کنند؟

ز باد چه استفاده هایی می شود ؟

وسیله ای که برای اندازه گیری دمای هوا به کار می رود ....................... نام دارد.

دماسنج ها دو نوع درجه بندی شده اند . درجه ی سانتی گراد ودرجه ی فارنهایت ؛ تفاوت آن ها را بیان کنید.

مایع درون مخزن دماسنج معمولا" چیست ؟

باد چگونه به وجود می آید؟

به حرکت هوا .............. می گویند.

  چه چیز هایی باعث تغییر در زمین می شوند ؟ 5 مورد نام ببر

طوفان یعنی چه ؟

آب بیشتر  زمین را تغییر می دهد یا باد ؟ دلیل خود را بیان کنید.     

************************** س.ع.ف.سرایان **************************************تاريخ : جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ | 20:3 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

                  نمونه سؤال ریاضی دوم ابتدایی  برای نوبت اول              

 

1)    جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

    47 برابر است با .........یکی و.........ده تایی

    90 برابر است با ..........یکی و........ده تایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2)  با دو رقم 3  و  8  دو عدد دو رقمی بنویس.        ..........                    ............

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3)  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های ان مثل هم باشد.                 .........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4)     عدد قبل وعدد بعد عدد نوشته شده را بنویس .          ......... ـــ    67 ـــ     ..........

 

                                                              ........ــــ۳۳ ــــ ............  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5) برای شکل یک جمع ودو تفریق  بنویس .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     

 6) علامت مناسب <   =   >    قرار دهید.        9     5                   2+8      ۸                              

   ۱+۳          ۱+۹                                            ۴۸            ۶۸  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7)      =  9 -  17 را روی محور اعداد نمایش بده.

 

     <ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8)  چهار عدد زوج دو رقمی بنوبس. .........               ..........                .......        .........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9)     مصطفی 8 بادام دارد. خواهرش فریده 2 بادام کم تر از او دارد. فریده چند بادام دارد؟.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10)در جای خالی عدد مناسب بنویس.         10 = 3+.......                      10 = ....... +1

 

  .            ............+10 =17       .........=3 +(9+1)                           ......... = 3+ 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11)  ساعت 20 : 7  را با کشیدن عقربه ها نشان دهید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12) با رقم وحروف بنویسید.                            ...........................................200

  

   سیصد وپنجاه وهفت ................                    ......................................... 48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     13) جواب تفریق ها را بنویس.              ........ =4-19                     .......=6-11

 

               ................=3-10                 ......................=5-5                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14) ساعت چه زمانی را نشان می دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۵)خطی را ک بدون جا به جا کردن خط کش می کشیم ِ  خط   .................... می گویند.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     اخلاق علم چگونه زیستن است.     ابن سینا

*****************************************

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ موفق باشید  .س.ع.ف سرایان

 تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۷ | 0:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |