يك روز صبح منيژه از خواب بيدار شد.مثل پدرش در حياط كمي ورزش كرد.بعد لباس پاكيزه اي پوشيد.

همراه خواهرش به كنار دريا رفت.در آن جا چند جوجه مرغابي بازي مي كردند.او صدف زيادي جمع كرد.

آن ها را در كيف خود گذاشت. وقتي به كلاس درس رفت.  بعضي از صدف ها را نشان ناظم داد.

او مي داند خدا بچّه هاي خوب را دوست دارد.

بقیه را  در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 14:15 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
    نمونه سوال ریاضی اول دبستان از دبستان فدک


               تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 22:53 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

توجه:     به دلیل رنگی بودن پیک مدت دانلود طولانی تر خواهد بودتاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 23:16 | نویسنده : سيد علي فاطمی |تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 | 22:57 | نویسنده : سيد علي فاطمی |*************************************************************
املای تصویری کلاس اول از همکار ارجمند ، خانیلطفا" برای دانلود روی تصویر ها کلیک نمایید.  نرم افزار win rar و  pdf خوان لازم استتاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر 1392 | 19:32 | نویسنده : سيد علي فاطمی |تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر 1392 | 22:30 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

برای دانلود روی تصویر کلیک نمایید.تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر 1392 | 23:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

ممنون از همکار ارجمند در تونس که زحمت تهیه این پیک را کشیده اند.
pdf در فایل فشرده است لطفا" با win rarباز نمایید. برای دانلود روی تصویر کلیک. نمایید با سپاس


تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر 1392 | 22:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 


                             برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

تاريخ : پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 22:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 | 20:43 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نمونه سؤال ریاضی اول ابتدایی

********************************************************

1) شکل سمت چپ را رنگ کن.         ۀ         ۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) خط بسته ای بکش که خورشید داخل آن وماه روی خط بسته باشد. )   *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3)خط های راست را رنگ بزن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4) بین اعداد علامت مناسب <=> قرار بده.

    5  4       3  2          4   4            1    2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5)برای شکل دو جمع بنویس.    ۀ ۀ            ۀۀۀۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6)طرف دیگر علامت عدد مناسب بنویس.

........=5        3 < .....        1> ....              ۴ <.......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7) در جای خالی عدد مناسب بنویس. { 5 }    { 4 }

                                            ....+۱         .....+۲

                                           .....+3       .......+3

                                           .....+۴       ......+4

                                         .......+0        .......+1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8) برای جمع 4=3+1 شکل بکش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9)جمع ها را جواب بده . .....=0+3          .....=3 +۱                                      ۰                                 2

                                      ۵+                                3+

                                    ــــــــ                             ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10) تفریق ها را انجام بده .            

 

 

       ......=0_4                                 .......= 1_2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11) در هر ردیف نوشتن اعداد را همان طور که هست ادامه بده.

....... ....... ....... ........ 5 _ 4 _ 5 _ 4

...... ....... ......... ........ 1 _ 3 _ 2 _ 1

*************************************************** س.ع.ف سرایان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : سه شنبه سی ام مهر 1387 | 21:46 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
نمونه تکالیف فارسی برای تقویت املاء پایه دوم

کلماتی بنویس که در آن ها  خوا به کار رفته باشد.

چند کلمه مانند کلمه های خود وخورشید بنویس.

برای کلمات زیر جمله بساز .

خواب:

خواهر:

خواندم:

خواهش:

خوابیدم:

می خوانم:

برای حروف داده شده کلمه بنویس.

چ

غ

ظ

ث

ض

 

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم مهر 1387 | 14:17 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387 | 23:44 | نویسنده : سيد علي فاطمی |