تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 22:57 | نویسنده : سيد علي فاطمی |*************************************************************
املای تصویری کلاس اول از همکار ارجمند ، خانیلطفا" برای دانلود روی تصویر ها کلیک نمایید.  نرم افزار win rar و  pdf خوان لازم استتاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 19:32 | نویسنده : سيد علي فاطمی |تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | 22:30 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

برای دانلود روی تصویر کلیک نمایید.تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ | 23:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

ممنون از همکار ارجمند در تونس که زحمت تهیه این پیک را کشیده اند.
pdf در فایل فشرده است لطفا" با win rarباز نمایید. برای دانلود روی تصویر کلیک. نمایید با سپاس


تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ | 22:21 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

 


                             برای دانلود روی تصویر کلیک کنید

تاريخ : پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ | 22:8 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ | 20:43 | نویسنده : سيد علي فاطمی |

نمونه سؤال ریاضی اول ابتدایی

********************************************************

1) شکل سمت چپ را رنگ کن.         ۀ         ۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) خط بسته ای بکش که خورشید داخل آن وماه روی خط بسته باشد. )   *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3)خط های راست را رنگ بزن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4) بین اعداد علامت مناسب <=> قرار بده.

    5  4       3  2          4   4            1    2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5)برای شکل دو جمع بنویس.    ۀ ۀ            ۀۀۀۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6)طرف دیگر علامت عدد مناسب بنویس.

........=5        3 < .....        1> ....              ۴ <.......

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7) در جای خالی عدد مناسب بنویس. { 5 }    { 4 }

                                            ....+۱         .....+۲

                                           .....+3       .......+3

                                           .....+۴       ......+4

                                         .......+0        .......+1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8) برای جمع 4=3+1 شکل بکش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9)جمع ها را جواب بده . .....=0+3          .....=3 +۱                                      ۰                                 2

                                      ۵+                                3+

                                    ــــــــ                             ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10) تفریق ها را انجام بده .            

 

 

       ......=0_4                                 .......= 1_2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11) در هر ردیف نوشتن اعداد را همان طور که هست ادامه بده.

....... ....... ....... ........ 5 _ 4 _ 5 _ 4

...... ....... ......... ........ 1 _ 3 _ 2 _ 1

*************************************************** س.ع.ف سرایان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ | 21:46 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
نمونه تکالیف فارسی برای تقویت املاء پایه دوم

کلماتی بنویس که در آن ها  خوا به کار رفته باشد.

چند کلمه مانند کلمه های خود وخورشید بنویس.

برای کلمات زیر جمله بساز .

خواب:

خواهر:

خواندم:

خواهش:

خوابیدم:

می خوانم:

برای حروف داده شده کلمه بنویس.

چ

غ

ظ

ث

ض

 

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۷ | 14:17 | نویسنده : سيد علي فاطمی |
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ | 23:44 | نویسنده : سيد علي فاطمی |